Photo No. 0131 - Da Nang, Vietnam 1966

Man on fishing boat in Da Nang Harbor

Pix  0004